Scottish Sheep Kilt pin Brooch, White

Scottish Sheep Kilt pin Brooch, White

Scottish Range